Đăng lúc: 27-01-2016 04:18:55 PM | Đã xem: 1459 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 23-10-2015 03:24:14 PM | Đã xem: 1037 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 23-10-2015 03:17:17 PM | Đã xem: 1187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 23-10-2015 02:54:10 PM | Đã xem: 1094 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
VÕ PHỤC BẰNG LONG PHI,NHÀ PHÂN PHỐI VÕ PHỤC LỚN NHẤT

VÕ PHỤC BẰNG LONG PHI,NHÀ PHÂN PHỐI VÕ PHỤC LỚN NHẤT

VÕ PHỤC BẰNG LONG PHI,NHÀ PHÂN PHỐI VÕ PHỤC VÀ DỤNG CỤ TẬP LUYỆN,THI ĐẤU TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN HOTLINE; 0986 512 303

Đăng lúc: 12-06-2015 03:31:10 PM | Đã xem: 1315 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 11-04-2015 12:26:19 AM | Đã xem: 1084 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 11-04-2015 12:21:48 AM | Đã xem: 1235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 11-04-2015 12:17:39 AM | Đã xem: 1338 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 03-04-2015 04:27:54 PM | Đã xem: 1051 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 10-03-2015 05:19:07 PM | Đã xem: 1027 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 10-03-2015 05:15:16 PM | Đã xem: 1111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 10-03-2015 05:10:38 PM | Đã xem: 1083 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 10-03-2015 05:03:47 PM | Đã xem: 1232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 10-03-2015 04:44:28 PM | Đã xem: 958 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 10-03-2015 04:36:05 PM | Đã xem: 1063 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 10-03-2015 04:12:50 PM | Đã xem: 1063 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 25-02-2015 03:07:05 PM | Đã xem: 1225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 25-02-2015 02:59:11 PM | Đã xem: 1074 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 25-02-2015 02:50:09 PM | Đã xem: 1368 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
Đăng lúc: 25-02-2015 02:03:12 PM | Đã xem: 1124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LIÊN KẾT
1 2 3  Trang sau
 

Giới thiệu chung

Giới thiệu

Lịch sử môn phái.       Võ sư chưởng môn Phạm Văn Bằng   Võ sư Phạm Văn Bằng sinh tại Thành phố Hải Phòng. Năm 1965 Anh đi sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc học nghề góm sứ. Nhờ có cơ duyên may mắn, anh gặp được lão tiền bối là người thầy đang dạy ở một võ đường thuộc môn phái...

Bằng Long Linh
0986 512 303
Tư Vấn& Đăng Ký
0937 620 682